Pain points — Ağrı nöqtələri, müəyyən bir məhsuldan istifadə edərkən istifadəçinin yaşadığı narahatlıqlardır. Onlar müxtəlif formalarda…